enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.713.600.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 621.281.000,00
 • Finansal Yatırımlar 127.791.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.581.685.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.508.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.562.177.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 868.999.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 868.999.000,00
 • Türev Araçlar 294.107.000,00
 • Stoklar 152.948.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.522.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.376.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 522.000,00
 • ARA TOPLAM 7.713.600.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.734.286.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 625.444.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 625.444.000,00
 • Türev Araçlar 5.793.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 538.655.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.374.308.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.543.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.543.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 240.715.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.945.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.447.886.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.244.529.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.098.758.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.266.575.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.682.928.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 130.777.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.552.151.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 72.268.000,00
 • Diğer Borçlar 164.973.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 164.973.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.024.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 187.917.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 298.381.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.022.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 296.359.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 397.123.000,00
 • ARA TOPLAM 6.244.529.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.601.784.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.271.364.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.996.805.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 234.525.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 204.316.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 204.316.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.538.016.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.846.313.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.601.573.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.601.573.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.416.412.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.464.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.464.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 126.575.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 126.575.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 485.378.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.044.375.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.346.888.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.447.886.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.