FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

enka insaat - enkai - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.524.830.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.180.522.000,00
 • Finansal Yatırımlar 39.381.373.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.037.541.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 196.098.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 136.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.962.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.443.571.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.259.482.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.032.833.000,00
 • ARA TOPLAM 91.148.704.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 376.126.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 123.406.723.000,00
 • Finansal Yatırımlar 54.642.404.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.256.907.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.886.889.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 396.771.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 396.771.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.633.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 603.089.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.683.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 214.931.553.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.638.443.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 684.224.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 105.074.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.080.266.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 557.891.000,00
 • Diğer Borçlar 454.632.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 255.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 454.377.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 734.864.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.434.853.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 220.027.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.214.826.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.081.410.000,00
 • ARA TOPLAM 34.638.443.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.226.532.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.779.338.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 592.716.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 400.018.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 400.018.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.400.872.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.864.975.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 167.066.578.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 165.079.997.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.021.689.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.042.413.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.734.219.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.734.219.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.136.841.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -38.021.013.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -115.828.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.418.304.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 121.999.955.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.272.069.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.986.581.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 214.931.553.000,00

Kredi Hesaplama