FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eregli demir celik - eregl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 106.012.576.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.329.917.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.538.107.000,00
 • Ticari Alacaklar 15.674.915.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 630.079.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.044.836.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 104.038.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.492.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.546.000,00
 • Türev Araçlar 735.452.000,00
 • Stoklar 60.631.392.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.430.559.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.093.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.568.196.000,00
 • ARA TOPLAM 106.012.576.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 141.057.019.000,00
 • Finansal Yatırımlar 126.982.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.058.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 65.872.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.186.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 711.167.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.237.801.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 119.066.129.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.141.324.000,00
 • - Şerefiye 484.990.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.656.334.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.077.774.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 212.307.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.865.467.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 339.444.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 928.531.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 247.069.595.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.036.340.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.973.672.000,00
 • - Banka Kredileri 31.895.664.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.243.853.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 76.285.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.533.247.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 632.357.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.900.890.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.266.126.000,00
 • Diğer Borçlar 416.070.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 416.070.000,00
 • Türev Araçlar 23.362.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.932.226.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 606.943.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 550.175.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.490.666.000,00
 • ARA TOPLAM 59.036.340.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.340.559.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.171.080.000,00
 • Banka Kredileri 9.988.740.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 182.340.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.329.740.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.329.740.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.827.629.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.110.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 90.376.899.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 156.692.696.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 152.778.104.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.006.465.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.409.353.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.703.819.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 60.415.818.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.074.177.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.061.644.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 12.533.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.135.262.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.348.441.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.908.797.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.914.592.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 247.069.595.000,00

Kredi Hesaplama