etiler gida - etilr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 18.861.521,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.651.799,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 243.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.355,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 239.076,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 220.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.289,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 76.358,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 374.733,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 705,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 145.317,00
 • ARA TOPLAM 18.713.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 148.515,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.308.637,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.951.389,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.769.658,00
 • - Şerefiye 436.473,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.333.185,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 414.065,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 26.170.158,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.309.497,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 307.304,00
 • - Banka Kredileri 3.929,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 360.316,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 360.316,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.727.387,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 781.005,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 217.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 217.939,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 915.546,00
 • ARA TOPLAM 4.309.497,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.423.004,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.056.545,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.056.545,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 187.974,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 187.974,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.087,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 62.398,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.732.501,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.437.657,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.437.657,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.758.294,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.647.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 372.317,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 372.317,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.263,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.864.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.443.736,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.238.555,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 26.170.158,00

ETILER GIDA Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.