FİNANS

eyg gmyo - eygyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.296.595.851,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.372.322,00
 • Finansal Yatırımlar 96.446.698,00
 • Ticari Alacaklar 61.542.104,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.542.104,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.549.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.547.881,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.447,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 907.899.411,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.724.693,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.461,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 100.052.834,00
 • ARA TOPLAM 1.296.595.851,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 239.731.328,00
 • Finansal Yatırımlar 27.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 37.928.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.928.702,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.758,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 381.758,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 135.050.560,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.850.534,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.493.328,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.446,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.536.327.179,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 992.594.192,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 307.575.280,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.421.285,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.009.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 46.411.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 890.768,00
 • Diğer Borçlar 9.166.100,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.374.881,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.791.219,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 625.848.581,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.692.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.527.178,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 992.594.192,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.876.752,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 87.566.731,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.310.021,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.310.021,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.081.470.944,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 454.856.235,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 454.856.235,00
 • Ödenmiş Sermaye 82.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 218.295.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -461.228,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -461.228,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -461.228,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.977.508,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.544.955,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.536.327.179,00

Kredi Hesaplama