fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.900.226.561,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.554.342,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 140.517.750,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.630.966,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.886.784,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.580.697.806,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.580.463.687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 234.119,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 36.114.280,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.240.469,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.101.914,00
 • ARA TOPLAM 1.900.226.561,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 269.606.397,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.652.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.652.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.127.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.127.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.921.286,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.294.880,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.754.253,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.971.891,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.439.700,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.532.191,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.368,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.169.832.958,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.717.971.162,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 178.794.801,00
 • - Banka Kredileri 178.794.801,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 821.745.374,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.120.387,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 222.575.807,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 939.343,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 221.636.464,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 232.483.593,00
 • Diğer Borçlar 3.187.141,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 385.202,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.801.939,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 314.482,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.662.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.662.884,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.381.849,00
 • ARA TOPLAM 1.717.971.162,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.072.169.611,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 852.258.014,00
 • Banka Kredileri 543.009.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.685.758,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.333.946,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.333.946,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 41.564.871,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.790.140.773,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -620.307.815,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -626.025.501,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.373.286,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.373.286,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.373.286,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -989.096.599,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.628.648,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.717.686,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.169.832.958,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.