flap kongre toplanti hiz. - flap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 36.724.739,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.159.724,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.802.373,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.072,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.769.301,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 147.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.857,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.114.594,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.881,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 488.959,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 250,00
 • ARA TOPLAM 36.724.739,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 68.909.730,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.753,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.753,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.283.494,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.950.765,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.785.749,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 350.602,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 350.602,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.263.471,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 105.634.469,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.658.162,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.958.460,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 748.891,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 748.891,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 145.890,00
 • Diğer Borçlar 1.699.242,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.457.253,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 241.989,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.455.543,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 393.634,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.279,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 259.355,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 214.141,00
 • ARA TOPLAM 18.658.162,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.834.159,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.108.949,00
 • Banka Kredileri 11.108.949,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.304,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.713.906,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.713.906,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.492.321,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 74.142.148,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.142.148,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.379.374,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.438.463,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.459.053,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.332.123,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.157.970,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.840.731,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.075.610,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 105.634.469,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.