ford otosan - froto - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.753.806.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.194.941.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.801.990.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.319.036.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.482.954.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.709.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.709.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.170.097.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 203.658.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.772.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 352.639.000,00
 • ARA TOPLAM 11.753.806.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.270.989.000,00
 • Finansal Yatırımlar 21.048.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.414.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.414.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.353.025.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 857.820.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 188.143.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 752.832.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.024.795.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.972.783.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.441.793.000,00
 • - Banka Kredileri 4.441.793.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.422.009.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.705.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.609.253.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 987.229.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.622.024.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 216.837.000,00
 • Diğer Borçlar 156.878.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.688.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 151.190.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.880.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 98.133.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 98.133.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 9.972.783.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.902.179.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.305.522.000,00
 • Banka Kredileri 3.245.532.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 59.990.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.358.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.073.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 513.532.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 330.425.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 183.107.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 68.694.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.874.962.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.149.833.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.149.833.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.309.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.309.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.764.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.031.173.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.031.173.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 410.493.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.467.929.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 909.437.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.024.795.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.