gediz ambalaj - gedza - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 112.075.163,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.220.969,00
 • Finansal Yatırımlar 451.610,00
 • Ticari Alacaklar 31.088.070,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.065.070,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 158.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 158.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 14.134.897,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 339.819,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.630.880,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.947,00
 • ARA TOPLAM 112.075.163,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.158.297,00
 • Finansal Yatırımlar 273.158,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.750.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.714.290,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000,00
 • - Şerefiye 2.100.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 318.649,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.200,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 140.233.460,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.037.789,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.401.118,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.658.359,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.919,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.644.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 694.120,00
 • Diğer Borçlar 222.942,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 222.942,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.635,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.588.861,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.400.942,00
 • ARA TOPLAM 43.037.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.601.458,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.939.479,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.939.479,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.661.979,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.639.247,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 92.594.213,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 82.902.533,00
 • Ödenmiş Sermaye 11.664.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 14.653,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.433.924,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.039.138,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.610.209,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.077.514,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.376.468,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.691.680,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 140.233.460,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.