FİNANS

gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 374.241.094,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 63.341.920,00
 • Finansal Yatırımlar 3.246,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.246,00
 • Ticari Alacaklar 93.686.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.563.741,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.122.670,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.324.781,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.324.781,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 188.784.003,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.178.557,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.225,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.914.951,00
 • ARA TOPLAM 374.241.094,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 152.256.570,00
 • Finansal Yatırımlar 21.895,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.576,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.576,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 40.971.783,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.387.553,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.363.305,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.059.809,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.170.804,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 57.730,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.335.965,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 526.497.664,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.201.225,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.965.092,00
 • - Banka Kredileri 1.965.092,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.983.875,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.701.461,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.751.604,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.795.605,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.955.999,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.939.718,00
 • Diğer Borçlar 2.862.765,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 86.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.776.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.151.571,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.176.024,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.829.937,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.829.937,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.540.639,00
 • ARA TOPLAM 116.201.225,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.790.648,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.747.643,00
 • Banka Kredileri 18.310.160,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.437.483,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.042.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.042.898,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.991.873,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 381.505.791,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.852.539,00
 • Ödenmiş Sermaye 154.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -10.238.623,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.198.159,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.198.159,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.198.159,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.119.522,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.119.522,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.422.247,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 121.670.271,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.532.948,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 70.653.252,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 526.497.664,00