FİNANS

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 488.144.111,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 86.360.011,00
 • Finansal Yatırımlar 1.563.392,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.563.392,00
 • Ticari Alacaklar 170.991.197,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 272.856,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 170.718.341,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.784,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.784,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 187.091.657,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.741.189,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.366.834,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.969.047,00
 • ARA TOPLAM 488.144.111,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 302.208.771,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 166.842,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 166.842,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 253.733.066,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.407,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 406.407,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.872.529,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.872.529,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.015.562,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 790.352.882,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.064.692,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.420.810,00
 • - Banka Kredileri 89.420.810,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.103.056,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 109.039.608,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.039.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.831.108,00
 • Diğer Borçlar 8.389.834,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.389.834,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 64.649.799,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.061.880,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.568.597,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.287.475,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.281.122,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 381.064.692,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.797.387,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.492.390,00
 • Banka Kredileri 62.492.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.463.540,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.841.457,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.841.457,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 481.862.079,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 308.490.803,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 308.208.602,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.461.239,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.461.239,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.726.314,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.942.580,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.942.580,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.544.339,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.039.654,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.724.040,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 282.201,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 790.352.882,00

Kredi Hesaplama