FİNANS

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 588.754.600,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.125.977,00
 • Finansal Yatırımlar 6.936.706,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.936.706,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 6.936.706,00
 • Ticari Alacaklar 73.369.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.357.838,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 385.744.031,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 385.744.031,00
 • Diğer Alacaklar 20.680.285,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.680.285,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.982.634,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.677.988,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.189.788,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.047.324,00
 • ARA TOPLAM 581.754.600,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.030.791,00
 • Finansal Yatırımlar 7.332.595,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.748.166,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.748.166,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.205.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.514.542,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.944.852,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.349.367,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.566.422,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.566.422,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.313.284,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 663.785.391,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 405.247.858,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.851.976,00
 • - Banka Kredileri 154.848.769,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.542.569,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.525.977,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.525.977,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 128.121.741,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.337.388,00
 • Diğer Borçlar 38.306.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 34.017.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.289.474,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.729.622,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.187.591,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.644.020,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 513.720,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.130.300,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 405.247.858,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.254.506,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.256.295,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 998.211,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 998.211,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 409.502.364,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 254.283.027,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 114.246.981,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.363.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 281.946,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 281.946,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.807,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 619.064,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.731.942,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 56.805.252,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 140.036.046,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 663.785.391,00