global yat. holding - glyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.495.425.639,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 613.498.185,00
 • Finansal Yatırımlar 18.596.325,00
 • Ticari Alacaklar 208.888.233,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 208.888.233,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 203.330.480,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 199.158.467,00
 • Diğer Alacaklar 174.768.801,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 100.859.928,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.908.873,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.655.025,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.284.891,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.942.220,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 63.598.728,00
 • ARA TOPLAM 1.494.562.888,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 862.751,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.120.211.576,00
 • Finansal Yatırımlar 8.172.568,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.993.053,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.955.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.037.604,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 205.993.740,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.920.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.640.458.803,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.962.986.052,00
 • - Şerefiye 106.708.531,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.856.277.521,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.647.553,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 131.455.465,00
 • Diğer Duran Varlıklar 17.473.002,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.615.637.215,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.816.167.463,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 569.518.782,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 719.799.107,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.814.653,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 144.814.653,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 162.414.764,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.961.208,00
 • Diğer Borçlar 89.057.840,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.543.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 79.514.341,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.729.760,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.888.674,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 63.247.344,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.003.077,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 56.244.267,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.735.331,00
 • ARA TOPLAM 1.816.167.463,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.340.033.834,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.635.565.230,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.892.247,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.307.606,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.867.046,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 113.373.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.394.037,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 97.979.939,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 574.263.230,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.156.201.297,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.459.435.918,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 933.323.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 325.888.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -254.334,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.900.872,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.233.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.649.893,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.649.893,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 488.037.119,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.118.858.454,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -630.821.335,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 141.597.162,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.009.198,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -131.027.331,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 526.112.545,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.615.637.215,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.