global yat. holding - glyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.049.001.092,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.141.829.536,00
 • Finansal Yatırımlar 9.073.499,00
 • Ticari Alacaklar 207.349.604,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 207.349.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 202.535.294,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 200.798.569,00
 • Diğer Alacaklar 180.731.972,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 103.369.834,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.362.138,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 83.378.148,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 149.373.529,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.286.629,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.580.130,00
 • ARA TOPLAM 2.048.138.341,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 862.751,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.616.416.408,00
 • Finansal Yatırımlar 8.209.939,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.331.061,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 59.908.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.422.172,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 261.411.487,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.920.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.989.643.078,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.888.173.377,00
 • - Şerefiye 130.260.198,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.757.913.179,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.464.835,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 167.786.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 20.247.664,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.665.417.500,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.109.508.566,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 810.333.166,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 773.292.288,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 179.175.606,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 179.175.606,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 123.205.292,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.465.957,00
 • Diğer Borçlar 98.724.663,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.695.125,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.029.538,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.089.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.104.314,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.815.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.468.078,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.347.903,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.301.563,00
 • ARA TOPLAM 2.109.508.566,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.909.061.653,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.077.503.426,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 15.011.574,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.478.173,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.932.428,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 165.475.390,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.558.313,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 147.917.077,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 643.884.672,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.018.570.219,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.646.847.281,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.105.321.801,00
 • Ödenmiş Sermaye 325.888.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 281.223.459,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.429.268,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.798.596,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.798.596,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 694.474.043,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.485.972.151,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -791.498.108,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.073.650,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 83.472.213,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -318.503.863,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 541.525.480,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.665.417.500,00

GLOBAL YAT. HOLDING Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.