goltas cimento - golts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 462.148.773,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.337.612,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 257.692.461,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 104.094.320,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 153.598.141,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.646.818,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.745.491,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.901.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 59.799.306,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.353.201,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 656.309,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.663.066,00
 • ARA TOPLAM 462.148.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 551.269.085,00
 • Finansal Yatırımlar 22.904.916,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.029.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.677.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.650.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 406.398.375,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.320.214,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.956.766,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.605.258,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.605.258,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.361.030,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.013.417.858,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.556.639,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.341.445,00
 • - Banka Kredileri 195.341.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.573.940,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.391.657,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 133.700.736,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 705.506,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.995.230,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.476.978,00
 • Diğer Borçlar 4.031.646,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.700.599,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.331.047,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.951.417,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.035.831,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.137.657,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.898.174,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.444.646,00
 • ARA TOPLAM 437.556.639,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.006.603,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 236.001.803,00
 • Banka Kredileri 231.990.822,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.010.981,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 648.571,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.356.229,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.608.254,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 747.975,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 687.563.242,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 325.854.616,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 301.768.141,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.774.116,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.774.116,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -606.207,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.549.324,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.834.601,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.514.677,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.086.475,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.013.417.858,00

GOLTAS CIMENTO Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.