FİNANS

gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 121.703.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 114.439.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.446.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 587.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.859.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 16.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 16.000,00
 • Diğer Alacaklar 48.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 623.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.875.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.165.000,00
 • ARA TOPLAM 121.627.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 316.193.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 312.971.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.176.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 437.896.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.184.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.027.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.902.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 153.000,00
 • Banka Kredileri 21.027.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 481.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 461.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 60.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 160.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 160.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.434.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 52.184.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.660.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 148.751.000,00
 • Banka Kredileri 148.685.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 66.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 909.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 909.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 201.844.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 236.052.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.052.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.181.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.189.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 169.904.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 169.904.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.839.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.790.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.847.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 437.896.000,00

Kredi Hesaplama