FİNANS

gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.137.329.753,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 696.780.183,00
 • Finansal Yatırımlar 92.881.467,00
 • Ticari Alacaklar 939.212.811,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 566.575.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 372.637.641,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.214.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.214.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 957.055.416,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 275.895.069,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 799.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.491.366,00
 • ARA TOPLAM 3.137.329.753,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.183.113.494,00
 • Finansal Yatırımlar 15.118.910,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.214.057,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.214.057,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.923.735,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.420.282,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.873.244.590,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.564.985,00
 • - Şerefiye 69.303.062,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.261.923,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.626.935,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.626.935,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.320.443.247,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.955.152.954,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.100.681.322,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.241.091,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.453.760.628,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.936.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.449.824.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.305.190,00
 • Diğer Borçlar 68.876.155,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.876.155,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.035.125,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.665.954,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 185.587.489,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.641.222,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.946.267,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.955.152.954,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.819.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.306.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 104.618.257,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 104.618.257,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.894.478,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.174.972.302,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.145.470.945,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.348.662.529,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 317.188.818,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 317.188.818,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -109.414,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -366.521.676,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -366.521.676,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 886.926.949,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 123.229.701,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 796.808.416,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.320.443.247,00

GUBRE FABRIK. Haberleri

Tümü