FİNANS

galata wind enerji - gwind - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.093.825.274,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 731.506.878,00
 • Finansal Yatırımlar 65.018.522,00
 • Ticari Alacaklar 81.775.365,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.775.365,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 220.206,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 220.206,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 818.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.964.291,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 116.521.317,00
 • ARA TOPLAM 1.093.825.274,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.417.917.909,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 604.023,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 604.023,00
 • Türev Araçlar 51.845.456,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 854.770.630,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 341.912.308,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.545.890,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.545.890,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 137.853.055,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.511.743.183,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 427.267.082,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.666.667,00
 • - Banka Kredileri 101.666.667,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 259.571.809,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 984.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.061.204,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 247.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.813.960,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 374.089,00
 • Diğer Borçlar 1.307.604,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.307.604,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.318.336,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.967.373,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.981.420,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.985.953,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 427.267.082,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 426.496.136,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 418.330.255,00
 • Banka Kredileri 404.293.852,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.620.109,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.165.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.129.494,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.036.387,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 853.763.218,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.657.979.965,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.657.979.965,00
 • Ödenmiş Sermaye 534.791.458,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.037,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.037,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 21.037,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.350.942,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 266.523.248,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 810.293.280,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.511.743.183,00

Kredi Hesaplama