hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 288.294.444,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.908.487,00
 • Finansal Yatırımlar 105.601,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 105.601,00
 • Ticari Alacaklar 204.303.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 153.650.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.653.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.566.646,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.701.291,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 865.355,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.653.529,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.235.218,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.521.457,00
 • ARA TOPLAM 288.294.444,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 611.681.192,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.719.616,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.719.616,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 132.234.022,00
 • Maddi Duran Varlıklar 455.902.885,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 455.902.885,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.254.016,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.254.016,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.979.025,00
 • Diğer Duran Varlıklar 277.705,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 899.975.636,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.295.921,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.190.578,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.725.389,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 103.030.290,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.627.339,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.402.951,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.330.570,00
 • Diğer Borçlar 11.726.857,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.726.857,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.215.770,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 283.291,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 41.660.255,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.439.084,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.221.171,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.132.921,00
 • ARA TOPLAM 202.295.921,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.709.265,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.785.321,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 325.301,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 751.146,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 57.501.951,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.501.951,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.670.847,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 299.005.186,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 600.970.450,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 602.902.661,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.198.813,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 271.106.611,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 271.106.611,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.594.600,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 63.748.823,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 63.748.823,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -467.047.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -51.357.669,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.932.211,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 899.975.636,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.