FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 962.924.669,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.702.802,00
 • Finansal Yatırımlar 89.831,00
 • Ticari Alacaklar 127.055.660,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.418.768,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.636.892,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 766.517.239,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 760.403.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.114.095,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 45.310.234,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.681.904,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.566.999,00
 • ARA TOPLAM 962.924.669,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.492.906.349,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.103.321,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.103.321,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 706.044.826,00
 • Maddi Duran Varlıklar 766.444.913,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.817.976,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.817.976,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 991.004,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 76.386,00
 • Diğer Duran Varlıklar 114.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.455.831.018,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.789.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.130.720,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 132.544.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.524.443,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 105.020.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.464.169,00
 • Diğer Borçlar 145.860.897,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 145.860.897,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.285.583,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 473.607,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 87.257.903,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 64.232.522,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.025.381,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.772.107,00
 • ARA TOPLAM 481.789.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 328.161.625,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.684.961,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.684.961,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 79.608.414,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 79.608.414,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 129.794.646,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 93.073.604,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 809.951.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.645.879.478,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.651.275.766,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.096.295,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 798.181.529,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 798.181.529,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.010.303,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 176.777.752,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 176.777.752,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 136.199.718,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -246.232.740,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.396.288,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.455.831.018,00

Kredi Hesaplama