intema - intem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 345.695.625,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.597.965,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 313.459.979,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.313.205,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 311.146.774,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.637.348,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.637.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.790.403,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.222.269,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 296.089,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 285.448,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.702.213,00
 • ARA TOPLAM 345.695.625,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 80.672.501,00
 • Finansal Yatırımlar 8.083,00
 • Ticari Alacaklar 5.414.386,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.414.386,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.313,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.313,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.713.619,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.254.976,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 708,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.034.349,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 426.368.126,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 359.114.836,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.681.780,00
 • - Banka Kredileri 7.986.159,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 306.365.026,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 290.004.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.360.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 930.100,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.087.384,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 495.620,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.519.244,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 703.821,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.815.423,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.035.682,00
 • ARA TOPLAM 359.114.836,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.004.745,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.345.585,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.962.540,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 105.255,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.553.905,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.553.905,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 398.119.581,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.248.545,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.248.545,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -70.442.855,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.868.038,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 426.368.126,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.