FİNANS

ipek dogal enerji - ipeke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.797.907.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.965.793.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.667.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.667.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.854.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.854.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 432.641.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 325.773.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.813.000,00
 • ARA TOPLAM 7.797.907.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.723.956.000,00
 • Finansal Yatırımlar 312.832.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 128.933.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 127.146.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.787.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 226.547.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 760.671.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.342.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.110.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.443.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 172.901.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 95.543.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.521.863.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 839.070.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.405.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.412.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.412.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.385.000,00
 • Diğer Borçlar 19.197.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.323.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.874.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.768.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 182.022.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 502.108.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.850.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 478.258.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.773.000,00
 • ARA TOPLAM 839.070.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.415.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 726.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 45.720.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 131.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 163.838.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.207.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 118.631.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.049.485.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.472.378.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.658.423.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 259.786.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 239.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.832.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.832.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.832.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.204.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.173.656.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 180.370.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.813.955.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.521.863.000,00

IPEK DOGAL ENERJI Haberleri

Tümü