is bankasi (b) - isbtr - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.372.318,88
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 86.948,01
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 7.456.513,81
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 333.953,80
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 6.456,67
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 6.456,67
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 536.728,72
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 255.620,45
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 281.108,27
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 0,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 166.600,84
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 23.549,68
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 23.549,68
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.204,79
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 28.413,52
 • Satış Amaçlı 28.413,52
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 169.795,73
 • AKTİF TOPLAMI 12.066.273,60
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 7.628.679,82
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 1.037.635,56
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 30.619,69
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 802.181,76
 • Bonolar 134.876,09
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 667.305,67
 • FONLAR 0,00
 • Müstakriz Fonları 0,00
 • Diğer 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 396.117,96
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 35.994,77
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 181.547,46
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 31.914,72
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 149.632,74
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 31.522,61
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 349.231,21
 • ÖZKAYNAKLAR 1.517.720,25
 • Ödenmiş Sermaye 116.007,12
 • Sermaye Yedekleri 26.909,19
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 149,88
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 26.759,31
 • Kar Yedekleri 876.699,06
 • Yasal Yedekler 112.713,42
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 763.985,64
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 308.722,92
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 152.304,41
 • Net Dönem Karı/Zararı 156.418,51
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 12.066.273,60

IS BANKASI (B) Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.