iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.057.413.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.637.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.188.364.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 993.948.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 194.416.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.944.201.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.942.420.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.781.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.743.770.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.273.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.919.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 96.168.000,00
 • ARA TOPLAM 11.057.413.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.957.898.000,00
 • Finansal Yatırımlar 177.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 177.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.306.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.306.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 192.654.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.020.516.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.441.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 207.135.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.423.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 195.712.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.015.311.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.295.990.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.459.729.000,00
 • - Banka Kredileri 1.459.729.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 198.330.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.615.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.027.490.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 203.156.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 824.334.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.650.000,00
 • Diğer Borçlar 42.685.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.685.000,00
 • Türev Araçlar 51.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.432.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 234.231.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.531.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.531.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 140.861.000,00
 • ARA TOPLAM 3.295.990.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.732.540.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 405.956.000,00
 • Banka Kredileri 215.597.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 190.359.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 336.620.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 336.620.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.989.964.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.028.530.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.986.781.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.986.781.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.271.870.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -48.664.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.664.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.320.534.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.364.160.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.239.705.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 210.882.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.015.311.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.