FİNANS

iz yatirim holding - iztar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.538.984,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 344.129,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.408.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.408.742,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.158.630,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.054.209,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.196.694,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.036.448,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 494.942,00
 • ARA TOPLAM 22.538.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 53.600.694,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.238.919,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.205,00
 • - Şerefiye 1.215.163,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.576.779,00
 • Diğer Duran Varlıklar 27.805,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 76.139.678,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.485.285,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.454.078,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.454.018,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.372.185,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.497,00
 • Diğer Borçlar 10.719.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.719.654,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 834.400,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.554.453,00
 • ARA TOPLAM 39.485.285,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.931.987,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.016.211,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 360.661,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 360.661,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.112.141,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 442.974,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 43.417.272,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 32.722.406,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.788.743,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.794.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.726.126,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.314.033,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.314.033,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -115.587,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.841.645,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.204.271,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.933.663,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 76.139.678,00

Kredi Hesaplama