jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 376.918.012,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 145.974.310,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 135.532.539,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.742.495,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.790.044,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.974.232,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.974.232,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 83.912.051,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.350.159,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.174.721,00
 • ARA TOPLAM 376.918.012,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.663.812,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.692,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.692,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.343.392,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 136.347.870,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 843.571,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.579.917,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.579.917,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 540.581.824,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 186.263.269,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.863.629,00
 • - Banka Kredileri 69.765.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 81.724.780,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.590.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.809.873,00
 • Diğer Borçlar 46.756,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.756,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.595.897,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.431.910,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.697.302,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 734.608,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.790.424,00
 • ARA TOPLAM 186.263.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.883.336,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.680.082,00
 • Banka Kredileri 2.666.667,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.415,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.290.992,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.290.992,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.912.262,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 209.146.605,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 331.435.219,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.435.219,00
 • Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.952.057,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.952.057,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.312.751,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.618.447,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 167.904.533,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 108.652.774,00
 • Diğer Yedekler 90.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 540.581.824,00

JANTSA JANT SANAYI Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.