kartonsan - kartn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 396.739.109,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 172.703.166,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 82.833.648,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.823.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.009.939,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 989.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 989.162,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 129.080.689,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.991.141,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.810.123,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 141.303,00
 • ARA TOPLAM 396.739.109,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 258.228.134,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.250,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 220.105.470,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 682.366,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.689.481,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.689.481,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.995.785,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.995.785,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.441.409,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 654.967.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.569.168,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 513.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.657.153,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.302,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.606.851,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.125.730,00
 • Diğer Borçlar 5.798.062,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.923,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.758.139,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.756.780,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.530.254,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.109.071,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.421.183,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 187.911,00
 • ARA TOPLAM 101.569.168,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.841.311,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.517.354,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.613.821,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.613.821,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.710.136,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.410.479,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 533.556.764,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 533.345.016,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.837.014,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 93.298.657,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.555.553,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.555.553,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.555.553,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.326.182,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 307.975.367,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 96.455.820,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 211.748,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 654.967.243,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.