FİNANS

katmerciler ekipman - katmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 917.166.118,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.445.910,00
 • Finansal Yatırımlar 165.852,00
 • Ticari Alacaklar 197.587.899,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.587.899,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.019.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.019.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 573.654.237,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 69.230.254,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.062.385,00
 • ARA TOPLAM 917.166.118,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 186.935.388,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.676,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 46.995,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.390.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 98.663.039,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.096.261,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.096.261,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.072.133,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.644.284,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.104.101.506,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 308.470.555,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.340.178,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 105.430.236,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 74.995.118,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.995.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.421.084,00
 • Diğer Borçlar 1.860.578,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.860.578,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.813.751,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.609.610,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.343.125,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.266.485,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 308.470.555,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 555.618.464,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 531.497.039,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.015.389,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.015.389,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.106.036,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 864.089.019,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 240.012.487,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 239.912.561,00
 • Ödenmiş Sermaye 217.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.590.034,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.488.484,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.488.484,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.662.112,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.649.846,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.927.638,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -37.484.402,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 99.926,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.104.101.506,00