kent gida - kent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 633.006.846,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 84.749.448,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 308.617.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.996.756,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.621.104,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.826.227,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.826.227,00
 • Türev Araçlar 8.205.757,00
 • Stoklar 161.041.644,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.601.305,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.774.487,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.190.118,00
 • ARA TOPLAM 633.006.846,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 565.382.645,00
 • Finansal Yatırımlar 103.107,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 478.015.207,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.937.143,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.946.088,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.946.088,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.896.941,00
 • Diğer Duran Varlıklar 50.779.210,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.198.389.491,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 401.746.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.293.658,00
 • - Banka Kredileri 10.004.010,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 352.109.784,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.003.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 351.106.167,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.572.599,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.013.717,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.166.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.465.124,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.701.054,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 590.890,00
 • ARA TOPLAM 401.746.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.062.925,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.548.755,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.514.170,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.514.170,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 432.809.751,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 765.579.740,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 765.579.740,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.473.950,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 391.621.556,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 116.065.987,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.198.389.491,00

KENT GIDA Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.