kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 247.658.378,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.430.584,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.830.714,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.530,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.756.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 203.667.245,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 164.712.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.954.775,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.802.445,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.383.651,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 170.806,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 372.933,00
 • ARA TOPLAM 247.658.378,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 722.845.754,00
 • Finansal Yatırımlar 60.608.900,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 817.934,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 453.098.817,00
 • Maddi Duran Varlıklar 208.236.113,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.990,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 970.504.132,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.121.351.318,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 938.175.103,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.184.286,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 199.379,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.984.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.184.705,00
 • Diğer Borçlar 68.014.462,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.252.148,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.762.314,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.363.362,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.047.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.382.382,00
 • ARA TOPLAM 1.121.351.318,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.378.064,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.928.175,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 890.417,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 559.472,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 559.472,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.143.729.382,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -173.225.250,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -97.817.122,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.873.237,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 481.147.859,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 485.724.605,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -525.252.333,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -191.981.697,00
 • Diğer Yedekler 15.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -75.408.128,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 970.504.132,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.