FİNANS

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.344.463.969,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 30.962.668,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 678.121.259,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 345.677.787,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.443.472,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 932.405.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 929.947.606,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.457.663,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 631.600.397,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.401.692,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.780,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.907.904,00
 • ARA TOPLAM 2.344.463.969,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.234.071.971,00
 • Finansal Yatırımlar 1.394.933,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.002.268,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002.268,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 197.748.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 954.077.005,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.102.529,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 509.039,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 509.039,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.561.603,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.578.535.940,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.298.223.354,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 586.501.433,00
 • - Banka Kredileri 578.303.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 570.775.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.772.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 547.002.923,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.263.013,00
 • Diğer Borçlar 7.375.598,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.047.783,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 327.815,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.645.883,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.362.457,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.227.648,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.781.818,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.445.830,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.071.766,00
 • ARA TOPLAM 1.298.223.354,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 735.260.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.545.200,00
 • Banka Kredileri 51.624.500,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.920.700,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 538.801.628,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.184.244,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.184.244,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 61.729.128,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.033.483.554,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.545.052.386,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.273.243.567,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 311.802.442,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 311.802.442,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.682.196,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 156.969.838,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 156.969.838,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.502.217,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.888.146,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 271.808.819,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.578.535.940,00

KEREVITAS GIDA Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama