kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 162.088.733,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 96.716.368,00
 • Finansal Yatırımlar 399.018,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 399.018,00
 • Ticari Alacaklar 39.579.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.378,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.578.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 665.148,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 596.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.699,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.512.021,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.143.004,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 663.437,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.168,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 451.940,00
 • ARA TOPLAM 162.088.733,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 76.103.031,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.574,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.574,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.884.513,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.254.067,00
 • - Şerefiye 11.870.314,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 21.743,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 795,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 99.550,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 99.550,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.376.795,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 238.191.764,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.752.429,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.000,00
 • - Banka Kredileri 250.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.228.372,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.227.551,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.808.643,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.808.643,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.269.974,00
 • Diğer Borçlar 2.556.265,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.556.265,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 447.204,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.011.167,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.514.681,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 496.486,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170.788,00
 • ARA TOPLAM 30.752.429,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.277.659,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.794.811,00
 • Banka Kredileri 8.453.606,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 808.706,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.272.138,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.272.138,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.030.088,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 192.161.676,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.339.848,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.066.576,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -144.918,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.918,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -144.918,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.979.089,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.632.040,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.057.061,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.821.828,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 238.191.764,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.