kiler gmyo - klgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 695.435.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.951.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 187.192.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.684.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.508.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 474.229.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.385.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.678.000,00
 • ARA TOPLAM 695.435.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 620.724.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.132.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.132.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 119.928.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 494.424.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.233.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.316.159.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 515.546.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.879.000,00
 • - Banka Kredileri 1.879.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 75.728.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 743.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.926.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.719.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.207.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 249.000,00
 • Diğer Borçlar 1.289.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 593.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 696.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 404.248.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 227.000,00
 • ARA TOPLAM 515.546.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.686.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.736.000,00
 • Banka Kredileri 43.287.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 449.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.613.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.613.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 571.232.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 744.927.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 744.927.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 124.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 35.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.093.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 461.045.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.243.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.316.159.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.