FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.697.927.004,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 174.368.360,00
 • Finansal Yatırımlar 274.919.533,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 274.919.533,00
 • Ticari Alacaklar 514.480.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.441.311,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 476.039.089,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 340.987.364,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 334.988.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.998.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 306.552.075,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.171.711,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.447.561,00
 • ARA TOPLAM 1.697.927.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 215.083.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 154.645.323,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 66.263,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.401.212,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.224.947,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.752.970,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.752.970,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.678.671,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.913.010.017,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 849.199.383,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.553.518,00
 • - Banka Kredileri 166.145.163,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 218.899.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 377.719.454,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 550.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 377.169.364,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.828.634,00
 • Diğer Borçlar 178,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 178,00
 • Türev Araçlar 6.798.291,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.945.370,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.911.368,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.390.815,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.873.353,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.517.462,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.152.755,00
 • ARA TOPLAM 849.199.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 702.465.363,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 688.108.891,00
 • Banka Kredileri 685.756.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.352.659,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.451,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.345.021,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.345.021,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.551.664.746,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 361.345.271,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 361.651.436,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.499.817,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.499.817,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.499.817,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.049.462,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.049.462,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.177.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 281.466.392,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.877.386,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -306.165,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.913.010.017,00