FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.514.199.147,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 129.959.336,00
 • Finansal Yatırımlar 323.326.681,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 323.326.681,00
 • Ticari Alacaklar 654.243.526,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.562.117,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 548.681.409,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 318.288.384,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 310.634.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.653.919,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 784.301.900,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 170.220.029,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.859.291,00
 • ARA TOPLAM 2.514.199.147,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.736.187.706,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 322.596.414,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 322.596.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.335.011.407,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.589.301,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.253.793,00
 • - Şerefiye 383.654,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.600.682,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 571.882,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 571.882,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.250.386.853,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.078.242.288,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 646.725.035,00
 • - Banka Kredileri 636.386.996,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 705.396.223,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 563.752.428,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.899.632,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 555.852.796,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.247.537,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 48.133.881,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.654.687,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.802.858,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.781.852,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.337.328,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.444.524,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.747.787,00
 • ARA TOPLAM 2.078.242.288,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 555.109.728,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 415.000.736,00
 • Banka Kredileri 407.066.883,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.933.853,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.048.604,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.209.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.209.067,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100.851.321,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.633.352.016,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.617.034.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.616.757.996,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 822.643.420,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 822.643.420,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.953.624,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.683.103,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 312.683.103,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.577.795,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 248.391.420,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 136.281.376,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 276.841,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.250.386.853,00

Kredi Hesaplama