FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.711.773.443,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 119.200.629,00
 • Finansal Yatırımlar 482.110.701,00
 • Ticari Alacaklar 1.749.413.319,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 213.820.198,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.535.593.121,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 111.559.268,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.925.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.634.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 905.384.243,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 184.460.222,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 159.645.061,00
 • ARA TOPLAM 3.711.773.443,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.668.762.172,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 719.892.346,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 719.892.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.815.721.057,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.975.105,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104.852.394,00
 • - Şerefiye 715.956,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 629.186,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 629.186,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.380.535.615,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.389.211.758,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.100.650.443,00
 • - Banka Kredileri 1.096.433.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 895.343.325,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.222.542.107,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.150.737,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.206.391.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.081.433,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.922.608,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.682.846,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.132.088,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.892.205,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.239.883,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.856.908,00
 • ARA TOPLAM 3.389.211.758,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 643.646.934,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 498.923.564,00
 • Banka Kredileri 497.172.271,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.751.293,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 331.012,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.338.363,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.338.363,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 105.053.995,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.032.858.692,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.347.676.923,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.348.635.751,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 817.082.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 817.082.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.514.562,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 982.234.156,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 982.234.156,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.707.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 375.543.460,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.887.640,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -958.828,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.380.535.615,00

Kredi Hesaplama