t. kalkinma bank. - klnma - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 627.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 116.453.000,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 19.589.317.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 1.704.680.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.000.329.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 17.121.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 17.121.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 50.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 50.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 0,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 32.000,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 57.977.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13.513.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 13.513.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 756.000,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.425.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 50.349.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 24.866.288.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 19.839.418.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 53.856.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00
 • Bonolar 0,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 0,00
 • FONLAR 95.223.000,00
 • Müstakriz Fonları 28.837.000,00
 • Diğer 66.386.000,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 166.337.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 14.571.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 43.381.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 31.959.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 11.422.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 39.547.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.944.285.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 2.669.367.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 850.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 208.057.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 1.983.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 206.074.000,00
 • Kar Yedekleri 1.262.036.000,00
 • Yasal Yedekler 69.512.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 1.183.750.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 8.774.000,00
 • Kar veya Zarar 335.868.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 335.868.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 24.866.288.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.