FİNANS

kiler holding - klrho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.545.913.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 449.697.000,00
 • Finansal Yatırımlar 624.525.000,00
 • Ticari Alacaklar 645.787.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 201.139.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 444.648.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.243.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 70.752.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.491.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.232.987.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 339.393.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.092.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 166.189.000,00
 • ARA TOPLAM 4.545.913.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.647.306.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.387.853.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.082.348.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 80.674.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 443.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.939.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.939.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.193.219.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.175.155.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.883.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 358.756.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.877.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 356.879.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.386.000,00
 • Diğer Borçlar 361.273.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 358.143.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.130.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.388.526.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.980.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.023.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.023.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.328.000,00
 • ARA TOPLAM 2.175.155.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.998.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.298.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.578.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 28.720.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.460.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.254.153.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.939.066.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.248.586.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 74.953.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -801.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -801.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -801.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 182.522.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 182.522.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 874.561.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 729.864.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 737.487.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.690.480.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.193.219.000,00

Kredi Hesaplama