FİNANS

kimteks poliuretan - kmpur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.386.953.556,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 335.256.367,00
 • Finansal Yatırımlar 658.426.024,00
 • Ticari Alacaklar 1.636.034.181,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.998.179,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.630.036.002,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.522.932,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.165.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.357.521,00
 • Türev Araçlar 117.044,00
 • Stoklar 657.706.488,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.975.468,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 79.915.052,00
 • ARA TOPLAM 3.386.953.556,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 234.412.415,00
 • Finansal Yatırımlar 228.300,00
 • Ticari Alacaklar 575.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 575.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 208.004.141,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.261.386,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.581,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.581,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.621.365.971,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.511.567.440,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.700.512.798,00
 • - Banka Kredileri 1.699.405.058,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 751.275.325,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 751.275.325,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.039.363,00
 • Diğer Borçlar 249.043,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 249.043,00
 • Türev Araçlar 9.312.386,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.118.336,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.805.087,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.764,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.764,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.114.338,00
 • ARA TOPLAM 2.511.567.440,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.636.011,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.882.772,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 927.064,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 927.064,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.315.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.315.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.510.601,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.522.203.451,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.099.162.520,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.092.835.564,00
 • Ödenmiş Sermaye 121.550.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.271.742,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.206.621,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 55.206.621,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -86.089,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 989.333,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 989.333,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.047.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.203.921,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 354.566.684,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.326.956,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.621.365.971,00

Kredi Hesaplama