konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 288.793.862,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.173.413,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 101.500.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.711.138,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.789.507,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.266.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.772.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.494.217,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 107.507.552,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.978.402,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 37.367.094,00
 • ARA TOPLAM 288.793.862,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.907.440,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.250.463,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 70.995.384,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.699,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.699,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.255.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.255.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 366.701.302,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.114.039,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.418.680,00
 • - Banka Kredileri 54.247.303,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 42.347.699,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.783.350,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.564.349,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.040.357,00
 • Diğer Borçlar 90.408.371,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 90.397.262,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.201,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.004,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.322.652,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 233.309,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.089.343,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.479.075,00
 • ARA TOPLAM 205.114.039,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.194.813,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.616,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 246.616,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.151,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.151,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.116.046,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 209.308.852,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 157.392.450,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 157.392.450,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -189.867,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -189.867,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -189.867,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.135.035,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 95.617.792,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.456.042,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 366.701.302,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.