FİNANS

konya kagit - konka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 976.499.182,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 254.188.509,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 278.344.002,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.885.783,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 275.458.219,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.810.926,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 719.826,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.091.100,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 361.638.957,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.054,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.058.734,00
 • ARA TOPLAM 976.499.182,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.218.635.532,00
 • Finansal Yatırımlar 126.085.921,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 405.726.514,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 446.240.957,00
 • Maddi Duran Varlıklar 229.550.669,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 502.033,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.431.462,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.195.134.714,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.608.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.954.863,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.866.346,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.197.504,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.221.257,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.976.247,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.415.148,00
 • Diğer Borçlar 404.842,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 404.842,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.958.376,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.091.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.998.227,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 93.122,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.460.917,00
 • ARA TOPLAM 174.608.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.126.791,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.018.639,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 77.129.566,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.735.515,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.897.399.199,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.897.399.199,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 13.093.563,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 169.256.925,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.260.666,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 301.208.807,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.114.911,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37.666.817,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.609.796,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 36.057.021,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.135.214,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 534.282.083,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 632.703.931,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.195.134.714,00

Kredi Hesaplama