FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

konya cimento - konya - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.225.139.496,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 219.511.547,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 556.877.689,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.165.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 533.711.939,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 163.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 4.044.131,00
 • Stoklar 385.565.795,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.460.391,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.516.913,00
 • ARA TOPLAM 1.225.139.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 465.384.654,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.170.845,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.571.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.467.711,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.923.777,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.400.390,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.114.065,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.690.524.150,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 997.102.267,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 380.745.083,00
 • - Banka Kredileri 312.601.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 484.141.659,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 131.228.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 352.912.666,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.392.804,00
 • Diğer Borçlar 43.165.747,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.165.747,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.388.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.138.481,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.130.103,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.581.712,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.548.391,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 997.102.267,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.896.059,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.460.029,00
 • Banka Kredileri 20.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.460.029,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.436.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.436.030,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.066.998.326,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 623.525.824,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 623.492.042,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.031.320,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.031.320,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.031.320,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.235.305,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.235.305,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.873.684,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 433.922.362,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 95.168.729,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.782,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.690.524.150,00

Kredi Hesaplama