FİNANS

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.790.797.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.963.911.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.195.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.195.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.824.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.824.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 432.205.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 325.751.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.545.000,00
 • ARA TOPLAM 7.790.797.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.731.216.000,00
 • Finansal Yatırımlar 312.603.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 145.037.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 143.282.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.755.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 226.547.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 743.932.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.342.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.110.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.442.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 172.901.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 95.444.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.522.013.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 842.905.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.920.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.300.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.300.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.370.000,00
 • Diğer Borçlar 21.471.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.597.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.874.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 182.056.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 502.024.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.784.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 478.240.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.764.000,00
 • ARA TOPLAM 842.905.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.782.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.256.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 45.720.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 163.806.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.175.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 118.631.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.060.687.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.461.326.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.912.447.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.312.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.312.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.312.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93.928.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.096.800.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 342.668.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.548.879.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.522.013.000,00

KOZA MADENCILIK Haberleri

Tümü