FİNANS

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 807.473.957,08
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 285.272.066,25
 • Finansal Yatırımlar 1.566,53
 • Ticari Alacaklar 172.754.212,76
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.102.248,44
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 138.651.964,32
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.036.596,63
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.036.596,63
 • Türev Araçlar 1.074.492,87
 • Stoklar 230.287.912,37
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 108.767.645,59
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 473.436,80
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.806.027,27
 • ARA TOPLAM 807.473.957,08
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 618.649.423,06
 • Finansal Yatırımlar 50.928,85
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 547.975,61
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 547.975,61
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.797.037,51
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.757,80
 • Maddi Duran Varlıklar 611.068.628,99
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.667.641,51
 • - Şerefiye 567.138,86
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.100.502,65
 • Peşin Ödenmiş Giderler 477.549,72
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.426.123.380,14
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 675.218.982,15
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.793,85
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.262.221,22
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 347.462.758,44
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 226.641,13
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 347.236.117,31
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.936.607,25
 • Diğer Borçlar 559.700,05
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 559.700,05
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 210.762.506,12
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.925.532,47
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.210.773,44
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.210.773,44
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.969.089,31
 • ARA TOPLAM 675.218.982,15
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.940.881,23
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.015.752,00
 • Banka Kredileri 137.935.557,95
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 80.194,05
 • Ticari Borçlar 9.558.424,65
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.558.424,65
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 513.163,20
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 755.134,79
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.364.812,35
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.364.812,35
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.733.594,24
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 880.159.863,38
 • Ö Z K A Y N A K L A R 545.963.516,76
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 545.963.545,06
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.631.187,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.237.037,21
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.699.872,38
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 155.716.539,65
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.122.001,55
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.418,96
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.818.408,55
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -10.818.408,55
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.901.526,63
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 126.743.096,94
 • Net Dönem Karı/Zararı 148.877.757,70
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -28,30
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.426.123.380,14

KARDEMIR (B) Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama