FİNANS

kron teknoloji - kront - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 127.988.560,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.104.683,00
 • Finansal Yatırımlar 10.777.907,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.777.907,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 10.777.907,00
 • Ticari Alacaklar 77.133.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.133.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.355.147,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.242.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 372.249,00
 • ARA TOPLAM 127.988.560,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 107.592.955,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.196.487,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.196.487,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.284.063,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.604.922,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.060.821,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.094.444,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.094.444,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.355.904,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 235.581.515,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.900.840,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.940.863,00
 • - Banka Kredileri 50.695.042,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.326.817,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.326.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.780.694,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.780.694,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.366.025,00
 • Diğer Borçlar 720.163,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 720.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.866.730,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.866.730,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.675.704,00
 • ARA TOPLAM 92.900.840,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.310.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.619.054,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.113,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.113,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.211.535,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 115.369.980,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.369.980,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.805.539,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -950.961,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -950.961,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -950.961,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.186.247,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.502.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 101.698.044,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.499.022,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 235.581.515,00

Kredi Hesaplama