kristal kola - krstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 111.999.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.531.041,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 56.323.537,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.326.189,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.997.348,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.284.407,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.284.407,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 32.221.975,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.487,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.684,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.539.241,00
 • ARA TOPLAM 111.999.372,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 68.184.556,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 41.353.713,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.170.679,00
 • - Şerefiye 5.045.257,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.422,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.364.392,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.075.772,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 180.183.928,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.561.202,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.412.063,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.799.650,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 213.858,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.585.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 91.059,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 678.944,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 601.759,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.185,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.439.368,00
 • ARA TOPLAM 32.561.202,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.044.381,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.821.035,00
 • Banka Kredileri 2.821.035,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.297.561,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.297.561,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.925.785,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.605.583,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 139.578.345,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 139.282.919,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.242.747,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.183.295,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.183.295,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -290.271,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.299.461,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.776.528,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.134.212,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 295.426,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 180.183.928,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.