karsu tekstil - krtek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 282.349.840,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.236.955,00
 • Finansal Yatırımlar 44.721.031,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 44.721.031,00
 • Ticari Alacaklar 72.944.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.944.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 887.839,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.698,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 885.141,00
 • Türev Araçlar 1.522.522,00
 • Stoklar 84.949.776,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.905.461,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.029,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.172.734,00
 • ARA TOPLAM 282.349.840,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 158.259.222,00
 • Finansal Yatırımlar 216.216,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.654,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.654,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.590.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 138.501.925,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.020,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.020,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.103.058,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 440.609.062,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 223.267.268,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.785.910,00
 • - Banka Kredileri 64.045.080,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.843.797,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 684.868,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.735.719,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.735.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.242.383,00
 • Diğer Borçlar 125.853,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 106.164,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 211.323,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 257.579,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 257.579,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.064.704,00
 • ARA TOPLAM 223.267.268,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.216.314,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.948.033,00
 • Banka Kredileri 116.957.474,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.990.559,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.407.405,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.407.405,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.860.876,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 376.483.582,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 64.125.480,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 64.125.480,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.127.494,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.127.494,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.197.779,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.928.534,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.211.622,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 440.609.062,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.