kutahya porselen - kutpo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 287.220.693,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.064.381,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 114.421.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.014.096,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.407.837,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.597.939,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.597.939,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 155.535.072,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.511.559,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.070.802,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 89.809,00
 • ARA TOPLAM 287.220.693,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 226.646.112,00
 • Finansal Yatırımlar 1.001,00
 • Ticari Alacaklar 1.467.376,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.467.376,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 205.538,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 205.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.595.610,00
 • Maddi Duran Varlıklar 155.404.926,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.825.496,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.245.411,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.784.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 513.866.805,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.547.306,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 832.885,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.313.380,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.259.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.054.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.830.931,00
 • Diğer Borçlar 885.212,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 885.212,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.293.179,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.953.061,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.438.658,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.766.162,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.672.496,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 101.547.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.699.759,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.435.580,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.360.179,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.360.179,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 153.247.065,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 360.619.740,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 360.619.740,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.439.811,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.644.482,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 288.177.493,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.025.720,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 513.866.805,00

KUTAHYA PORSELEN Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.