FİNANS

kutahya porselen - kutpo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 728.880.400,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.794.441,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 352.756.996,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.847.877,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 314.909.119,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.591.231,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.591.231,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 335.381.408,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.754.258,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.069.957,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 107.760,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 494.306,00
 • ARA TOPLAM 728.880.400,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 390.135.631,00
 • Finansal Yatırımlar 1.001,00
 • Ticari Alacaklar 4.341.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.341.501,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 327.811,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 327.811,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.054.908,00
 • Maddi Duran Varlıklar 295.961.930,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.121.977,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.121.977,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.122.118,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.230.999,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.119.016.031,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 509.619.815,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 162.706.034,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.617.700,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.409.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.208.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.048.093,00
 • Diğer Borçlar 13.364.125,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.364.125,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 136.954.974,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.121.185,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.807.704,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.307.977,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.499.727,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 509.619.815,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.067.890,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.253.880,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.904.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.910.010,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.910.010,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 577.687.705,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 541.328.326,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 541.328.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.916.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.476.738,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.644.482,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 355.419.050,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 150.529.676,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.119.016.031,00

Kredi Hesaplama