FİNANS

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 200.342.716,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.456.608,00
 • Finansal Yatırımlar 49.112,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 49.112,00
 • Ticari Alacaklar 111.830.947,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.830.947,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.871.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.871.294,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.512.264,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 167.236,00
 • ARA TOPLAM 200.342.716,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 614.440.307,00
 • Finansal Yatırımlar 95.709,00
 • Ticari Alacaklar 178.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 178.340,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 294.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.049,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 117.144.255,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 57.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 241.885.043,00
 • Maddi Duran Varlıklar 176.926.256,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.187.770,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.876,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 136.399,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 814.783.023,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.949.852,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.298.204,00
 • - Banka Kredileri 2.608.005,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.440.618,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.242.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.204.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.038.051,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 473.296,00
 • Diğer Borçlar 1.457.003,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.457.003,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 325.385,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 623.679,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 66.608,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 66.608,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.022.908,00
 • ARA TOPLAM 56.949.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.703.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.155.365,00
 • Banka Kredileri 37.514.079,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.641.286,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 128.082,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 128.082,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.412.193,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.652.907,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 646.130.116,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 646.130.116,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.798.057,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 145.798.057,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -292.102,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.883.130,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 303.218.365,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 96.885.255,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 814.783.023,00

Kredi Hesaplama